Ankete katılan ve kripto sahibi olan Güney Afrikalıların sayısı Ekim 2021’deki %10,3’ten Aralık 2021’de %11,3’e yükseldi. Bu sahiplik oranıyla Güney Afrika, internet kullanıcıları ankete katılan 27 ülke arasında 21. sırada yer alıyor.

Güney Afrika Sahiplik Oranı Küresel Ortalamanın Altında

En son Finder anketinin bulgularına göre, ankete katılan 2.003 Güney Afrikalı internet kullanıcısından %11.3’ü kripto para birimine sahip olduğunu söyledi. Bu kripto para sahiplik oranının Amerika Birleşik Devletleri (% 10,5) ve İsveç’ten (% 9,8) marjinal olarak daha yüksek olduğu söyleniyor.

Yine de, anket bulgularının gösterdiği gibi, Güney Afrika’nın en son kripto para birimi sahiplik oranı, Ekim’deki %11,2’den Aralık 2021’de %15,5’e yükselen küresel ortalamanın henüz altında. 21. sırada.

Farklı kripto para birimlerinin popülaritesi açısından, anket bulguları Güney Afrika’daki kripto sahiplerinin %56’sının bitcoin’e sahip olduğunu gösteriyor. BTC sahibi internet kullanıcılarının bu oranı ile Güney Afrika, 27 ülke arasında ikinci sırada yer alıyor. Bununla birlikte, bulgular, diğer kripto para birimlerinin zemin kazandığını da gösteriyor gibi görünüyor.

Finder anket raporu, “Şu an ile son anket arasında, ankete katılan ve BTC sahibi olduklarını söyleyen kripto sahiplerinin sayısı, Ekim ayında Bitcoin sahibi olduklarını söyleyen katılımcıların %73,5’inden Aralık ayında %56’ya düştü” diye açıklıyor.

 

Altcoin Popülaritesi Artıyor

Elde edilen bulgulara göre ethereum, %31,5 pay ile ikinci en popüler kripto para birimidir. Dünya ortalaması olan %24,4’ten %7,1 daha yüksek olan bu sahiplik oranı, Güney Afrika’yı ethereum sahibi en yüksek sekizinci internet kullanıcı oranına sahip ülke olarak görüyor. Üçüncü sırada, ankete katılan kullanıcıların %25.8’inin sahip olduğu XRP yer alırken, dogecoin ve solana sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada yer alıyor.

Bu arada anket, kripto sahibi olduklarını söyleyenlerin %62’sinin erkek ve %38’inin kadın olduğunu da ortaya koydu. Anket raporuna göre bu, Güney Afrikalı “erkeklerin kripto sahibi olma olasılığının kadınlara göre yaklaşık 1,6 kat daha fazla olduğu” anlamına geliyor.

Öte yandan anket, 18 ila 34 yaş arasındaki Güney Afrikalıların %48,7’sinin kripto sahibi olduğunu ortaya koydu. Bu rakam, 35 ile 54 yaş arasındaki Güney Afrikalılardan yüzde 16 daha yüksek.

Terence Zimwara